එම අවස්ථාව පිළිබඳව

ශ්රීා ලංකාව හා ඉන්දියාව සියවස් ගණනාවක් පුරා ඓතිහාසික හා සංස්කෘතිකමය ලෙස සමීප සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වූ බවට සැලකේ. වර්තමානයේ මෙම දෙරට අතර සබඳතාවය බුද්ධිමය, සංස්කෘතිකමය, ආගමික හා භාෂාත්මක අන්තර් ක්රිංයාවන් මත ව්යුහගත කොටගෙන ඇත. මෑත කාලීන ඉතිහාසය තුළ දෙරට අතර වන සම්බන්ධතාවය සලකුණු වන්නේ ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳ හා වාණිජ ගිවිසුම් සංවර්ධනය කරමින් කෙරෙන ඉහළම දේශපාලන අන්තර්ක්රිරයාවලිනි.

ලොව වේගයෙන්ම සංවර්ධනය වන ආර්ථිකයන් ඇති රටවල් අතුරින් එකක් වන ශ්රීි ලංකාව අඛණ්ඩවම ශක්තිමත් ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කරගනිමින් සිටින අතර එහි රජය මහා පරිමාණ නැවත ඉදිකිරීමේ හා සංවර්ධනීය ව්යා පෘති දියත් කරමින්, කුඩා හා මධ්යීම පරිමාණ ව්යයවසායන් දියුණු කරමින් හා කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාවය වැඩි දියුණු කරමින් සිටී.

ශ්රීය ලංකාවේ විශාලතම වෙළෙඳ හවුල් කරුවා ඉන්දියාව වන අතර SAARC රටවල් අතුරින් ඉන්දියාවේ දෙවන විශාලතම වෙළෙඳ හවුල්කරුවා වන්නේ ශ්රීම ලංකාවයි. 2014 වසර තුළ ඉන්දියාව හා ශ්රීර ලංකාව අතර සමස්ත වෙළෙඳාම බිලියන 7ක් වූ අතර ඉන්දියාවෙන් කෙරුණු අපනයන ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.4 ක අගයක් ගන්නා ලදී. 2014-15 වසර තුළ ඉන්දියාවේ ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන අපනයනය, පෙර ෆිස්කල් වසරේ අගය වන ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.8 ට වඩා 76% ක පෙර නොවූ විරූ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන ලදී. ශ්රීන ලංකාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 20 ක පමණ වාහන, යන්ත්ර සූත්ර්, ඉදිකිරීම් ද්රරව්ය‍, ඛණිජ තෙල් හා රෙදි පිළී ඇතුළත් නිෂ්පාදනයන් ආනයනය කරයි.

2000 වසරේදී ඉන්දියාව ශ්රීා ලංකාව සමග නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදී. 2000 වසරේ සිට 2014 වසර දක්වා ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳ අගය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 658 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.0 දක්වා වැඩි වී ඇත.

ශ්රී් ලංකාව වෙත ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන අපනයනය කළ හැකි විශාල විභවය මුදල් බවට හැරවීම සඳහා 2016 මාර්තු 18-20 දක්වා කොළඹදී INDEE Sri Lanka ප්රවදර්ශනයක් පැවැත්වීමට EEPC INDIA යෝජනා කර ඇත.

Less

නිෂ්පාදන

 • මගී හා වාණිජමය වාහන
 • වාහන සංරචක
 • යතුරු පැදි හා කොටස්
 • විද්යුපත් යන්ත්ර් සූත්රD හා මෙවලම්
 • එසවීමේ හා හැසිරවීමේ උපකරණ
 • කැණීම් හා පස් කැපීමේ යන්ත්රට සූත්රන
 • ගෘහෝපකරණ
 • පොම්ප- සියළුම ආකාරයේ
 • ගාංචු හා අගුල්
 • කෘෂිකාර්මික යන්ත්රය සූත්ර් හා මෙවලම්
 • අත් හා යන්ත්රන උපකරණ
 • වානේ නල හා ටියුබ්
 • යකඩ හා වානේ මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ හා කෑම මේස උපකරණ
 • භාස්මික ලෝහ හා ඒවායේ නිෂ්පාදන

සහභාගීත්ව තොරතුරු

එක් පසක් විවෘතව ගොඩ නැගූ කුටිය: වර්ග මීටරයකට රු. 10,000/- (අවම කුටි විශාලත්වය වර්ග මීටර් 9 කි)

10% අතිරේක කෙළවර කුටි (සීමිතයි)

ඉහත සහභාගීත්ව ගාස්තුව සඳහා පහත දේද අයත් වේ:

 1. ප්ර දර්ශන සමාගමක එක් පුද්ගලයෙකුට රාත්රී) 4 කට හෝටල් කාමර පහසුකම්
 2. හෝටලයේ සිට ප්රනදර්ශන භූමිය තෙක් හා නැවත හෝටලයට දෛනික ප්රදවාහන පහසුකම්;

ගෙවීම් ක්රyමය

සෑම අයුරකින්ම නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්රනයක් සමග ඉල්ලුම් අණකරයක්/ සම මිලට සරිලන ලෙස "EEPC INDIA" නමට ඇති චෙක් පතක් මාර්ගයෙන් සම්පූර්ණ මුදල ගෙවිය හැකිය.

:: නැතහොත්:;

පහත දක්වා ඇති ලෙසට RTGS/ NEFT හරහා:

බැංකුවේ නම : HDFC Bank Ltd
ශාඛාව : Central Plaza
බැංකුවේ ලිපිනය : 2/6, SARAT BOSE ROAD, KOLKATA – 700020
ගිණුම් අංකය : 00142090000452
ගිණුමේ නම : EEPC INDIA – (ප්ර0වර්ධන)
NEFT කේතය : HDFC0000014
indee srilanka

තේරීම

ඉන්දීය රජයේ මාර්ගෝපදේශ අනූව අදාල කුටි තුළ ප්රමදර්ශන භාන්ඩ/ නිෂ්පාදන සාම්පල ප්රරදර්ශනය අනිවාර්ය/ වේ. තමන් විසින් ලබාදෙන සහය පිළිබඳව ඉදිරියේදී EEPC India විසින් දැනුම් දෙනු ඇත.

සහභාගිවන්නන් තෝරාගැනෙනුයේ සම්පූර්ණ මුදල ගෙවීමෙන් පසු පළමුව පැමිණෙන පිළිවෙලටය.

indee srilanka

ප්රදර්ශනකුටිය

එක් එක් වර්ග මීටර 9 කුටියේ පහත දේ අඩංගු වේ:

පුටු තුනක්, එක් තොරතුරු කවුළුවක්, එක් සාකච්ඡා මේසයක්, පිරික්සුම් පහන් 3 ක්, එක් කසල බඳුනක්, එක් ඇම්පියර් 15 සොකට්ටුවක්, බිම් ඇතිරිල්ලක් හා කවලිකාවක්.

indee srilanka

අවලංගු කිරීම

2015 දෙසැම්බර් 31ට පෙර EEPC India වෙත ලිඛිත ඉල්ලීමක් සිදු කළහොත් සහභාගීත්වය අවලංගු කිරීම පිළිගනු ලැබේ. ඉන්පසු EEPC India විසින් කිසිදු අවලංගු කිරීමක් පිළිගනු නොලබයි. අවසන් දිනට පසු කෙරෙන අවලංගු කිරීමක් විසින්මෙම ගිණුමට කරන ලද ගෙවීම අහිමි කිරීමට හේතු වෙයි.

Contact Us

Mr. B. Sarkar

Executive Director & Secretary
Territorial Office: ‘Vandhna’ (4th Floor)
11, Tolstoy Marg New Delhi – 110 001
Phone : (+91 11) 23353353, 23711124/25
Fax : (+91 11) 23310920
E-mail : eepcto@eepcindia.net

Mr. C. H. Nadiger

Regional Director (SR)
Greams Dugar (3rd Floor)
149, Greams Road, Chennai – 600 006
Phone : (+91 44) 28295501, 28295502
Fax : (+91 44) 28290495
E-mail :eepcrochen@eepcindia.net

Mr. Srinivas Chakravarthy

Assistant Director ,
Soham Mansion (1st Floor) No. 5-4-187/3 & 4/4, M. G. Road
Secunderabad – 500 003
Phone : (+91 40) 27536704
Telefax : (+91 40) 27536705
E-mail :eepcsrohyd@eepcindia.net

Ms. Anima Pandey

Regional Director (ER)
Vanijya Bhawan (2nd Floor)
International Trade Facilitation Centre
1/1, Wood Street, Kolkata – 700 016
Phone : (+91 33) 22890673/74
Fax : (+91 33) 22890687
E-mail :eepcrokol@eepcindia.net

Mr. Sudhakaran C.K. Nair

Senior Asst. Director
TF- 313/A (3rd Floor),
ATMA House
Ashram Road,
Ahmadabad – 380 009
Phone : (+91 79) 26588720
E-mail : eepcsroahd@eepcindia.net

Mr. S. Gupta

Addl. Executive Director
Registered & Head Office:
Vanijya Bhavan (1st Floor), ITFC
1/1 Wood Street Kolkata – 700 016
Phone : (+91 33) 22890651/52/53
Fax : (+9133) 22890654
E-mail :eepcho@eepcindia.net

Mr. Rakesh Suraj

Regional Director (NR)
Vandhna Building (7th Floor)
11, Tolstoy Marg New Delhi – 110 001
Phone : (+91 11) 23314171/74
Fax : (+91 11) 23317795
E-mail : eepcrodel@eepcindia.net

Mr. Rajat Srivastava

Regional Director (WR)
B-202 & 220, Aurus Chambers
Annex "B" (2nd Floor)
Behind Mahindra Tower
S.S. Amrutwar Marg, Worli
Mumbai – 400 013
Phone : (+91 22) 42125555
Fax : (+91 22) 42125556
E-mail : eepcromum@eepcindia.net

Mr. J. V. Raja Gopal Rao

Deputy Director
Vinayaka Complex (2nd Floor)
44/45, Residency Road Cross
Bangalore – 560 025
Phone : (+91 80) 25581396, 25588669
Fax : (+91 80) 25586914
E-mail : eepcsroblr@eepcindia.net

Mr. Opinder Singh

Deputy Director Plot Comm. 1
Focal Point, Jalandhar – 144 012
Phone : (+91 181) 2602264
Fax : (+91 181) 2601124
E-mail : eepcsrojld@eepcindia.net

indee srilanka ස්ථානය

A හා B ශාලා, බණ්ඩාරනායක ප්රෙදර්ශන
මධ්යdස්ථානය, MICH පරිශ්ර්ය,
බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07

indee srilanka

INDEE Srilanka © 2016 All Rights Reserved | Made In GLOBOPEX